При предотвратяване или преодоляване на последствията от терористичен акт военните ще имат правото да ровят в личните ни вещи, да влизат в дома без съгласието на собственика и да задържат хора

Военните ще имат правото да задържат хора, да обискират, да правят проверки за самоличност, да ровят в личните вещи и да претърсват автомобили. Ще могат да влизат в домовете без съгласието на собственика и дори в негово отсъствие. А като крайна мярка, ще имат право да използват физическа сила, помощни средства и оръжие.

Тези правомощия ще действат при предотвратяване или преодоляване на последствията от терористичен акт. Това е записано в поправките в Закона за противодействие на тероризма, които депутатите вчера приеха на второ четене, пише в. "Сега".

На проверки на самоличността ще бъдат подлагани не само заподозрените в тероризъм, но и всички, които преминават през организирани от военните контролни пунктове или доближават охранявани от тях стратегически важни обекти, или елементи от критично важна инфраструктура. За проверките ще се разчита не само на лични документи, но и на "сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни".

Задържани ще бъдат не само хора, за които има данни, че подготвят или са извършили терористичен акт. В ареста ще бъдат вкарвани и онези, които "съзнателно пречат" на държавните служители да изпълняват задълженията си по този закон, дори след "надлежно предупреждение", както и хора, които нарушават обществения ред или излагат други "на явна опасност". Същото ще важи и за хора, чиято самоличност не може да се установи при проверка. Задържаните ще се предават на МВР и ще се съставя протокол с личните им данни и обстоятелствата, при които е бил извършен арестът. 

На обиск ще подлежат както задържаните, така и онези, за които е известно, че носят опасни или забранени предмети или вещи, свързани с тероризъм. И тук ще се съставя протокол, който трябва да описва иззетото.

Проверките на помещения без съгласие или в отсъствие на собственика се правят, за да се предотврати терористичен акт, да бъда задържан заподозрян, да се окаже помощ на пострадал или при "други случаи на крайна необходимост". Резултатите се отразяват в протокол, който ще трябва да се подпише от собственика или обитателя на помещението. 

Виж още: Законът за борба с тероризма - между потенциалната опасност и гражданските ни права

Използването на физическа сила и помощни средства ще бъде на принципа "при абсолютна необходимост" - при отказ да се изпълни разпореждане, оказана съпротива, опит за бягство, нападения срещу граждани и др. Сред помощните средства влизат различни видове палки, химически вещества, служебни кучета, небойни патрони, бронирани машини. Оръжие ще се ползва като крайна мярка - при въоръжени нападения, освобождаване на заложници, неизбежна самоотбрана и др. Конкретните правила за действие при такива ситуации ще бъдат определени от военния министър по предложение на началника на отбраната.

При непосредствена заплаха от терористичен акт премиерът ще създава Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма. В него освен министри и ръководители на служби ще влиза и главният прокурор. Щабът, който ще се ръководи от вътрешния министър, ще се отчита пред премиера, президента и председателя на парламента за изпълнението на конкретни мерки.

Главният прокурор или оправомощено от него лице ще трябва да стане член на щаба със заповед на премиера. 

Източник: в. "Сега"