Според тълкуванието на ЦИК социалните мрежи, както и личните блогове, не са доставчици на медийни услуги и не попадат под забрана

Междинни резултати в хода на изборния ден за разположението на партиите могат да се публикуват в социалните мрежи "Фейсбук" и "Туитър", но не и в медиите, показва становище на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Електронните и онлайн медии имат забрана да публикуват междинни резултати преди края на вота според Изборния кодекс и подлежат на глоба, предупреждават от ЦИК. 

Становището на ЦИК идва след запитване от страна на доставчици на медийни услуги. В него те питат спрямо кои категории медии комисията ще прилага забраната и как ще гарантира равно третиране на медиите.

Част от онлайн медиите стандартно публикуват данните от екзит пол под формата на метафори - напр. като музикални, литературни и филмови класации. Това е начин да се заобиколи забраната в Изборния кодекс, в деня на вота да не се публикуват данни за хода на гласуването, докато то не приключи.

Според тълкуванието на ЦИК обаче социалните мрежи, както и личните блогове, не са доставчици на медийни услуги и не попадат в тази забрана.

"Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Не са медийни услуги социалните мрежи -  "Фейсбук", "Туитър" и други подобни, и личните блогове", категорични са от ЦИК.

Медиите към ЦИК: Ще спазим закона в изборния ден, но той е несправедлив

Всяка от големите телевизии, радиа, сайтове и вестници ще реши как в изборния ден да информира своите зрители, слушатели и читатели за данните от социологическите изследвания. Дали да наруши Избирателния закон, който забранява това или да го направи през социалните мрежи, които не подлежат на никакъв контрол от страна на ЦИК.

16 управляващи медии и главните им редактори информираха председателя на ЦИК за своето намерение да поискат промяна в изборното законодателство, тъй като то поставя в неравнопоставеност медиите с ясна собственост спрямо анонимни сайтове, блогове, постове в социални мрежи.

Пълният текст на писмото

"Благодарим за бързия отговор на ЦИК, с който вие потвърдихте нашата позиция, че Изборният кодекс ограничава медиите с ясна собственост и те в изборния ден са неравнопоставени спрямо анонимни сайтове, блогове, постове в социални мрежи.

Вашето писмо, което цитира закона, на практика ни дава указание в деня на изборите за Народно събрание, 5-ти октомври, нашите медии да използват своите страници във "Фейсбук", лични блогове, "Туитър", за да информират читателите, зрителите и слушателите с предварителните социологически изследвания, без да бъдат глобявани. Според становището на ЦИК социалните мрежи не предлагат "медийна услуга" и нито законът, нито вие ги контролирате.

Всяка телевизия, радио, вестник, сайт ще реши как да постъпи в изборния ден, за да спази закона, но и да изпълни своята отговорност.

Уважаеми членове на ЦИК, вие не ни отговаряте и на въпроса какви мерки ще предприемете, за да се гарантира равното третиране на медиите при прилагане на забраната за публикуване на социологически изследвания и как ще се избегне повторение на ситуацията от предходни избори, когато едни медии бяха санкционирани, а други не.

Медии с ясна собственост вече получиха десетки наказателни постановления с решения на ЦИК за установени нарушения, свързани с огласяването на междинни данни от всички социологически агенции в хода на предизборния период. Това е началото на административно-наказателна процедура със санкции, предвидени в Изборния кодекс. Този закон не е адекватен на съвременните средства за комуникации като регулира и наказва традиционните медии, а оставя алтернативи с аналогично съдържание в социалните мрежи.

Затова ще настояваме още след конституирането на новия парламент да се гласува поправка в Изборния кодекс, с която тази забрана да бъде отменена.

Като медии ще информираме и инициираме дебат между всички политически сили за недостатъците на избирателното законодателство в България."