Според проекта на финансовото министерство новият измерител за таксата трябва да бъдат или изхвърлените специални торби в контейнера, или броят на живеещите в определен имот

След четири години таксата, популярна повече като данък "смет", ще се промени коренно, предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси, които ще се обсъждат на днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество.

Според проекта на финансовото министерство новият измерител за таксата ще бъдат или изхвърлените специални торби в контейнера, или броят на живеещите в определен имот. 

Поддържането на обществените пространства, което също се прави с парите от такса "смет", ще се определя по три начина - според броя на ползвателите на услугата в имота, според разгънатата или незастроена площ на имота, или според броя на лицата с постоянен адрес в него, но промените предвиждат остойностяването на тези дейности да си остане и по сегашния ред.

Предвижда се и таван от 20% за поскъпването на таксата в следващите пет години след 2021 г. Към момента таксата се определя според площта на ползваните имоти и се измерва в промили спрямо стойността им, което на практика прехвърля по-голямата тежест към бизнеса.

През изминалите няколко години това беше многократно напомняно от работодателските организации, но решението за промяна беше отлагано заради ефекта на въздействие. Със средствата от такса "смет" се извършват сметосъбирането, сметоизвозването, почистването на обществените площи, зимното и лятното чистене.

Източник: "Дарик"