Досегашният магистрат от ВАС има 18-годишен юридическа стаж и се смята за символ на промяната в съдебната ни система. Негов конкурент за председателския пост беше Павлина Панова

Лозан Панов беше избран за председател на Върховния касационен съд (ВКС) след близо 10-часово изслушване от Висшия съдебен съвет.

Пренебрегвайки европрепоръката да се гласува с бюлетини - и желанието на самия кандидат, - от ВСС предпочетоха електронното гласуване, което показа, че съдия Панов е подкрепен със 17 от общо 23 гласа. В интервю за БНТ, която излъчи дългото заседание пряко, той заяви, че

предстои много работа, която трябва да бъде свършена

Конкурентката му за поста Павлина Панова на свой ред пожела нещата във ВКС да се случват и увери, че е готова да съдейства за реформа.

Винаги съм казвал, че председателят на ВКС с трябва да бъде обединяваща фигура, припомни Панов и изрази искрената си надежда да го постигне с добри идеи, отворено управление и желание да се съобразява с позициите на колегите си.

Той ще заеме длъжността за 7-годишен мандат след като президентът Росен Плевнелиев издаде указ за назначаването му.

Мотивите на внеслите неговата кандидатура бяха представени на изслушването днес от Димитър Узунов, който подчерта, че постът

най-важният в системата на общото правораздаване

Необходим е нов подход за решаване на проблемите във ВКС, изтъкна той, като припомни, че съдия Панов има новаторски идеи за промени в съдебната система и е участвал в реформата на административното правораздаване.

По думите му кандидатът има лидерски качества, авторитет и реформаторски подход; демонстрирал е "европейски стил на поведение" в рамките на процедурата по публично обсъждане на кандидатурите.

Съдия Панов е символ на промяната в българската съдебна система,

заключи Димитър Узунов, а колегата му от ВСС Милка Итова добави, че кандидатът има опит не само като административен съдия, но също в гражданското и наказателно-правната юриспруденция.

Лозан Панов има 18-годишен юридически стаж. Последователно е бил съдия в Софийския районен съд и Софийския градски съд, а през 2007-2012 г., е председател на Административния съд в София-град. Към момента на избирането си начело на ВКС е

съдия във Върховния административен съд

В представянето си пред Висшия съдебен съвет той акцентира върху ниското обществено доверие към съдебната власт, което трябва да се промени.

"Диагнозата вече е ясна - гражданите не вярват на държавата. Недоверието е подходяща среда за развитие на статуквото. Трябва да се обединим в реформите. Време е за консенсус за тези реформи. Европейската комисия отбелязва това във всеки доклад.

България изпълнява трудно дисциплинарните мерки

Вече осем години ние сме член на Европейския съюз, но въпреки това продължава да действа Механизма за сътрудничество и проверка. Уверен съм, че можем сами да се справим с проблемите си", изтъкна Панов пред ВСС и уточни, че магистратите са длъжници на обществото.

Това че не е съдия от ВКС му позволява да има "по-обективен поглед" върху системата, добави още кандидатът. Приоритетите му, обобщени в пет области:

1. Независимост на съдебната система - прилагане на целите в Стратегията за съдебна реформа.

ВСС трябва да е постоянно действащ орган, смята Панов и се обяви за разделянето му на две колегии - съдийска и прокурорско-следователска.

2. Създаването на работещ механизъм, който да оценява натовареността на магистратите.

3. Електронно правосъдие.

Без въвеждане на електронното правосъдие не би било възможно осъществяването на съдебна реформа, категоричен бе кандидатът и посочи, че финансова обезпеченост е налична в рамките на Оперативна програма "Добро управление".

4. Преодоляване на имиджовата криза на съдебната власт.

Панов се обяви за увеличаване на прозрачността и диалогичност с гражданите. Според него съдиите трябва да убеждават обществото в правотата на съдебните си актове: "Ако не го направим, няма как да възвърнем доверието в обществото, убеден е той.

5. Човечност в съдебната система.

"Формализмът в съдебната система има нужда от промяна. Уважението се заслужава, не се изисква", посочи Панов пред ВСС. Като евентуален председател на ВКС той би работил за обединяване, не за разделяне на съдиите.

Големите реформи се осъществяват чрез консолидиране, допълни фаворитът за поста и се обяви за постигане на единодействие между трите власти: съдебна, изпълнителна и законодателна, като консолидирането им обаче

не трябва да е за сметка на тяхната независимост

Съдия Лозан Панов се обяви и за развиване на тълкувателната дейност на ВКС, но също така за намаляване числеността на върховните съдии.

В държава като България, със 7 млн. население, във ВКС има 110 върховни съдии, докато в Германия, значително по-голяма като население, те са 130, напомни той.

В рамките на процедурата бъдещият председател отговаряше и на въпроси от членовете на ВСС.

Относно идеята за антикорупционен орган

коментарът му бе, че такава институция очевидно работи добре в Румъния, но ако такъв се създаде у нас, ще е нужна промяна на Конституцията.

Нужно е "да се отделят "гнилите ябълки" в системата от тези съдии, които си вършат съвестно работата", отговори той на въпрос за справянето с корупцията.