Промените в Закона за семейните помощи за деца

Детските надбавки на малолетните и непълнолетните майки от държават ще се изплащат вече само в натура. Тези промени бяха приети на второ четене днес в Закона за семейните помощи за деца в парламента.

Така вместо месечно да получават пари, ненавършилите пълнолетие майки ще получават получават памперси и храни.

Помощ в натура 

Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребност, оценени от Дирекция "Социално подпомагане", в случай, че родителите или лицата, получаващи семейната помощ, не полагат грижи за детето/децата си или семейната помощ не се използва по предназначената за детето или децата.

Освен това държавата ще си иска обратно еднократната помощ за първокласник, ако детето не ходи на училище. Също така институциите ще взимат обратно и пари и от злоупотребили с помощите родители, както и от тези, които са изоставили децата си.

Основната цел е помощите да отидат директно към детето, за което са предназначени в случаите, когато семейството трайно не полага грижи за детето и когато не съдейства на органите по закрила на детето при мерки по закрила в семейна среда и разбира се, най-новият акцент, е свързан със случаите, когато майката, която е родила детето, е непълнолетна, коментира промените зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, цитиран от "Фокус".

Виж още: Нови правила за детските надбавки

Това е част от голямата реформа, която социалният министър Ивайло Калфин прокарва с цел да се насърчи отговорното родителство и да се сложи край на злоупотребите с помощи.

Помощи за майки студентки 

Освен това майките студентки ще получават еднократна помощ на два транша - половината пари ще се дават при раждането, а останали при записване на нов семестър.

Промяната в закона ще влезе сила от 2016 година.

Източник: Агенция "Фокус"