През следващата година държавата може да поеме нов държавен дълг от 1,2 млрд. лв.

Нов държавен дълг и повишение на заплатите се предвижда от следващата година. Държавата си определя максимален размер за поемане на нов държавен дълг от 1,2 млрд. лв. за догодина. Това е записано в проектобюджета за 2017 г. 

Вчера Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на България за 2017 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Според разчетите на МФ от Нова година минималната работна заплата се увеличава на 460 лв., като в момента тя е 420 лв.

Пенсионната политика предвижда от 1 януари 2017 г. постепенно да се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента определен по правилото на чл. 100 на КСО. За 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж е 1,126 (2,4% увеличение). От 1 януари 2017 г. необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 г. и 8 месеца за жените и 38 г. и 8 месеца за мъжете в 2019 г.

Приоритетите в Бюджет 2017 са фокусирани върху мерки, свързани с насърчаване на реформите в сектор "Образование", поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности на страната, подобряване на функционирането на системата на здравеопазването, както и изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, посочват от министерството на финансите.

Министерството на финансите прогнозира общите приходи в бюджета за 2017 г. да са 21 915 005,4 хил. лв. От тях данъчните приходи да са 19 221 646, 7 хил. лв. Предвижда се от плащане на Корпоративен данък да се съберат 1 973 900,0 хил. лв., от доходи на физическите лица - 3 037 000,0 хил. лв., от плащане на ДДС - 8 783 500,0 хил. лв. и от акцизи - 5 038 000,0 хил. лв.

Разходите в бюджета са 11 334 883,1 хил. лв., а нетните трансфери към общини и институции - 10 501 399,5 хил. лв. Трансферът към съдебната власт е 900 млн. лв., а по бюджета на Народното събрание - 500 млн. лв.. Трансферът към Държавното обществено осигуряване е 4 723 575,8 хил. лв., а към Националната здравноосигурителна каса - 1 158 086,0 хил. лв.

Икономиката ще порасне 2,5% догодина, а през 2018-2019 г. ръстът на БВП ще се ускори до 2,7%, прогнозира МФ. За трите години бюджетът ще е "на червено", като дефицитът ще е съответно 1,4%, 1,0% и 0,5% от БВП, От обясненията на МФ става ясно, че за 2016 най-вероятно дефицит няма да има - най-вече заради огромното забавяне на бюджетните капиталови разходи, което няма как да бъде наваксано в малкото оставащо време до края на тази година.

Междувременно правителството развърза вчера кесията и само за ден раздаде над 80 млн. лв. за пенсионери, болници, общини, БАН, стадиони и награди.

Така хората, които получават пенсии под прага на бедността, ще им бъдат раздадени по 40 лв. за празниците. 

Източник: в. "Сега", "Дарик"