Отново сме на последно място по ниво в Европа на удовлетвореност от живота

България отново е на последно място в класацията за удовлетвореност от живота Европа. Това отново бе потвърдено от изследване на Евростат за "Качеството на живот в Европа - факти и мнения", базирано на анкети от 2013 г. в страните от Европейския съюз, Швейцария, Норвегия, Исландия и Сърбия.

Първи по нещастие

Средната удовлетвореност на всяка нация се измерва по 8 показателя - удовлетворение от личните взаимоотношения, от жилището, от времето за пътуване до работа, жизнената среда, зелените площи и зоните за развлечение, работата, оползотворяването на времето и финансовото положение.

Страната ни е на последно място в 7 от всички 8 показателя. Единствената друга страна с близки до нашите показатели е Сърбия, която по показател "жизнена среда" удовлетворението е по-ниско отколкото при нас (5,0 при 5,2 в България). В аспект "работа" със западните ни съседи си поделяме последното място с индекс 6,0, който парадоксално е по-нисък от този в Гърция (6,1), където заплатите намаляват и оплакващата се от масова безработица Испания (6.9).

Виж още: България: придорни и други катаклизми

България отчита най-нисък показател за цялата статистика в нивото си на удовлетвореност от финансовото положение (3,7). Там средното ниво за общо 32-те държави, участвали в проучването е 6,0. Страната ни дори заема последно място в графата на удовлетворение от личните взаимоотношения, където достигаме едва 5,7 при средно 7,8 за Европа. 

Като цяло средното ниво на удовлетвореност от живота за всички държави, участвали в анкетата е 7,1. В България общият индекс на цялостната удовлетвореност от живота е 4,8.

Къде сме най-удовлетворени

Най-високи показатели регистрираме в удовлетвореността от работата и от удовлетвореността от жилището си - 6,0 пункта. Единсвеният показател, по който не сме на последно място в класацията, пък е жизнената среда, където имаме постигнати 5,2 пункта на удовлетворение за разлика от Сърбия, където то се равнява на 5,0 пункта.

Източник: Евростат