Мария Шарапова в едър план

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Мария Шарапова в едър план, Рим, Италия, 13 май 2012 г.