Ice ball serve

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Буца лед се поставя в специален съд с тежък капак, който благодарение на силата на тежестта оформя леда в ледено кълбо с големината на билярдна топка.