Александър Стоянов - основател на Клуб "Военна история"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Първо клуб, а след това страница във "Фейсбук" и онлайн списание, посветени на популяризирането на военната история