Валкюрите на Софийската опера и балет

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
6 юли 2018 г. - Валкюрите на Софийската опера и балет излизат за последен път на сцената във "Валкюра", втората опера на Рихард Вагнер от тетралогията "Пръстенът на нибелунга", която се играе финално в рамките на тазгодишния Вагнеров фестивал.