Преслава в едър план

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
25 ноември 2011 г., София - Преслава на откриването на Plazza Dance Center