Нооми Рапас на изложба на "Шанел"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Нооми Рапас на изложбата Chanel: The Little Black Jacket в лондонската галерия "Саачи", 11 октомври 2012 г.