/

"Сънят на разума ражда чудовища" от Франциско Гоя

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Сънят на разума ражда чудовища" от цикъла на Франсиско Гоя "Капричос", който включва 80 графични творби (офорти и акватинти), създадени в края на XVIII в.