В памет на Георги Марков

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
10 септември 2018 г. - Политици, писатели, журналисти, артисти и общественици, сред които Георги Господинов и експрезидентът Петър Стоянов (вдясно), се събраха в Нов театър - НДК, където четоха любимите си пасажи от различни творби на Георги Марков, за да почетат паметта му, 40 години след неговата смърт.