Търсачката Google на 3 март 2018 г. - коригиран вариант с правописна грешка

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
3 март 2018 г. - Търсачката Google с коригиран вариант, който вече не сочи към "Международен ден на жената 8 март", но с правописна грешка: без запетайка преди обръщението "българи".