Александър Стоянов

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Един от двамата основатели на De Re Militari