Международната платформа за търговия Kaymu.bg

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Интервю със Сами Луали, главен изпълнителен директор на международната платформа за търговия Kaymu.bg