Кнас със скръстени ръце

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Слънчев кадър, на който Кнас е със скръстени ръце и задължителния за него аксесоар - шапка