Линдзи Вон се спуска в Банско

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Линдзи Вон се спуска на тренировката в Банско на 23 февруари 2012 г.