Как си представяш театъра след 20 години?

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Христо Мутафчиев: Театърът се е родил като необходимост, а не като задължение и поради тази причина театър ще има още много дълго.