Депутатите в първия си работен ден, 21 юли 2021 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Депутатите от 46-ото Народно събрание в първия си работен ден, 21 юли 2021 г.