Парични трансфери в страните от ЕС през 2018 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Парични трансфери от и към страните членки на ЕС по данни на Евростат през 2018 г.