Бети Уайт и Робърт Патинсън

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Бети Уайт и Робърт Патинсън седят един до друг на наградите "Изборът на публиката", 11 януари 2012 г.