Мостовете на Темза

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
5 септември 2011 г. - Няколко моста свързват южния и северния бряг на река Темза, която пресича британската столица