Цветанка Ризова и Павел Станчев

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Цветанка Ризова и тогавашният шеф на телевизията Павел Станчев на парти за обявяване продажбата на Нова, 3 декември 2008 г.