Акварели от Светлин Русев

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Голи женски тела, изложени в арт център "Банкя", който представи в изложбеното си пространство творби на двама големи майстори на изобразителното изкуство - Дечко Узунов (1899-1986) и Светлин Русев (р. 1933 г.).