Деца от SOS детски селища се учат на интернет грамотност

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
6 октомври 2014 г. - Шест деца от SOS семейството, осиновено от "Мтел", преминаха обучение за интернет грамотност в телекома като част от новата програма "Интернет за всички". Инициативата има за цел да помага на деца и младежи, като ги обучи в основните правила за безопасна работа с интернет. Лектори в рамките на програмата са специалисти от компанията, които обучават младежите безвъзмездно.