На церемонията за завършване на ЕНА Випуск Мари Кюри 2010-212

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
На церемонията за завършване на ЕНА Випуск Мари Кюри 2010-212. Връчване на подарък от випуска на директора на ЕНА.