Автобиографията на Вивиан Уестуд

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Вивиан Уестуд върху българската корица на своята автобиография, написана в съавторство с Иън Кели, която излиза у нас на 9 февруари 2018 г.