Владимир Карамазов като модно лице

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Владимир Карамазов рекламира мъжките облекла на Andrews/ Fashion Studio, 24 февруари 2009 г.