Калин Сърменов на фестивала "Златен кос"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Калин Сърменов на 35-ото издание на фестивала на хумористичната песен "Златният кос", 2 април 2009 г.