Алекса Чънг на представянето на на книгата 'Makeup Your Mind: Express Yourself'

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ню Йорк, Ню Йорк, 24 май 2011: Алекса Чънг на представянето на на книгата 'Makeup Your Mind: Express Yourself' от Франсоа Нарс