Новоизлюпени лебедчета в Абътсбъри, Англия - единствената достъпна за посетители колония от гнездящи лебеди в света