Нина Хос е звездата в германския уестърн за група златотърсачи, проучващи находищата в слабо населените части на Канада в края на XIX в.