Ако живеете, или дори само ако прекарвате известно време близо до морето, това би могло да подобри здравето ви, показва ново проучване.

"Знаем, че хората обикновено си изкарват добре, когато са на плажа, но има стряскащо малко доказателства за това как прекарването на време на брега може да се отрази на здравето и на доброто състояние," се казва в изявление на Бен Уийлът от Университета на Екзитър.

"Ако има доказателства, те могат да помогнат държавите с насоки за това как умно и продължително да използват ценните си крайбрежия."

Проучването е изготвено въз основа на 48 млн. отговора по време на преброяването на населението на Великобритания през 2001 г. Учените разглеждали кой е оценил здравето си като "добро" и са анализирали къде живеят тези хора. Те също така са съблюдавали възрастта, пола и други социални и икономически фактори, пише profit.bg.

Те откриват лека разлика в здравето на хората, живеещи във вътрешността на страната и в здравето на тези, живеещи близо до крайбрежието. Последните са имали по-добро здраве.
Учените твърдят, че крайбрежната среда позволява на хората да бъдат по-активни и намалява стреса. Резултатите от предишни проучвания подсказват, че дори посещаването на тези райони може да помогне на хората да си починат и да презаредят.

"Не всички могат да живеят до морето, но някои от здравословните характеристики на крайбрежната среда могат да бъдат пренасяни и на други места," казват от Университета в Екзитър.