Работим най-добре, когато сме под натиск - номер 11 от митовете за работата, в които сме програмирани да вярваме

Мнозина от нас обичат да твърдят, че работят най-добре под натиск. Ако обаче се вгледаме по-отблизо в това схващане, общо взето, ще открием, че то е едно самозалъгване на хората, които се опитват да оправдаят отлагането. Обяснението е приблизително следното:

"Понеже работя по-добре, когато съм под натиск, ще чакам последната минута. Така наистина ще се подготвя психически. Тогава ще се мобилизирам, ще дам всичко, на което съм способен, и ще свърша отлична работа." Ето една превъзходна и много често срещана форма на самозаблуда.

Малцина вършат работата си най-добре, когато са под натиск, независимо от това какво им се иска да вярват. В бъдеще, преди да изпаднете в ситуация, в която ще действате под натиск, е нужно да се замислите за следните вероятни последици:

Първо, ако сте принуден да работите с ускорено темпо, шансовете да допуснете грешки, се увеличават. Ако наистина направите съдбоносна грешка, може би няма да имате време да я поправите.

Второ, ситуациите, в които работите под натиск, ви правят изключително уязвим от закона на Мърфи:

- Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.
- Всяко нещо отнема повече време, отколкото очаквате.
- Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка - във възможно най-лошия момент.

Нещо изключително спешно може да изникне и да ви отнеме онези няколко ценни момента, предназначени за свършване на работата. Чакате последната нощ, за да напишете този важен отчет за шефа си, а покривът започва да тече или съпругът/съпругата ви се разболява. Или компютърът се поврежда.

В резултат на това не свършвате работата или я претупвате така, че трябва да я започнете отново. След като първия път не сте имали време да я свършите както трябва, откъде ще намерите време за втория?

Трето, ако предположим, че всичко е минало добре и вие наистина сте свършили много работа за кратко време, това просто означава, че знаете как да бъдете ефективен, но не го правите, освен когато сте под натиск.

Вие мамите себе си, като не постигате онова, на което сте способен. По думите на Лин: "Няма по-тежко бреме от големите възможности."

И накрая, в случай че не свършите работата, която бихте свършили, ако бяхте започнали по-рано, вие вероятно ще загубите увереността в себе си и самоуважението си. Кому е нужно това?

Виж отначало всички 11 мита за работата, в които сме програмирани да вярваме

Източник: Майкъл льо Бьоф, "Да работим умно: Как да постигнем повече за по-малко време" (изд. "Наука и изкуство", 1993 г., превод Стоянка Сербезова)