Средната продължителност на живота за страната е 74,7 г.

Средната продължителност на живота в България за периода 2012-2014 г. е 74 години и 7 месеца, което е с 2 месеца повече спрямо предходния период (2011-2013). Това показват данните на Националния статистически институт, публикувани днес.

Въпреки това тя остава сред най-ниските в Европейския съюз, като по-кратко от българите живеят само в Латвия и Литва, съответно по 74 г. и 3 месеца (74,3) и 74 г. и 1 месец (74,1). Най-дълго живеят испанците (83,2) и италианците (82,9).

Положителната тенденция е, че от 2002 г. насам продължителността на живота в страната прогресивно расте, като тогава тя е била 72,4 години - с 2 години и 3 месеца по-малко от сега. 

По места

За страната най-голяма е продължителността на живота в София - 76 години и 2 месеца, а най-малка във Видин - 72 години и 4 месеца.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (8,0 години) и Кюстендил (7,8), а най-малка - в област Кърджали (5,8 години).

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, а при жените е със 7,1 години по-висока - 78,3 години.

За 10 г. (2004 - 2014 г.) средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете е нараснала с 2.1 години.

Хората в градовете живеят с 2 години и 7 месеца повече от хората в селата. В градовете средната продължителност е 75,5 години, а в селата - 72,8 години.

Прогнози

За навършилите 65 г. очакваната продължителност на живота е 16 години и един месец (14,2 години за мъжете и 17,6 години за жените). За 10 г. очакваната продължителност на живота на навършилите 65 години се е увеличила средно с 1,4 години.

Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Източник: НСИ