Интелигентността не е едностранно понятие

Какво означава да си интелигентен и умен? Като бяхме малки, отговорът беше лесен - който може да сметне колко е 381 х 225 (например). Всъщност обаче нещата са малко по-сложни и това, което е интелигентно в една плоскост, в друга, няма въобще стойност. И като цяло интелигентността е доста относително понятие. 

През 80-те години Хауърд Гарднър достига до този извод. Според него човешката интелигентност може да бъде измерена с един показател като коефициент на интелигентност (каквото е водещото тогава мнение). Според Гарднър всеки индивид се развива паралелно, но с различна скорост, в различни сфери на интелекта.

Така той определя своята Теория за множествената интелигентност, според която интелектът е способност успешно да се реагира на нови ситуации и да се трупа опит. 

С пълно основание Гарднър констатира, че нашата култура отдава прекалено голямо значение на логическата и вербална интелигентност, а на другите форми се обръща много малко внимание или напълно се игнорират.

Така той описва седем типа интелигентност:

1. Лингвистична или вербална интелигентност 

Тя включва речеви способнисти, умението да се използват думите в устен и писмен вид. Хората, спадащи към този тип са систематични, рано се научават да говорят, четат и пишат правилно. Те имат добра памет, затова лесно запомнят много информация и с лекота учат чужди езици. Такива хора стват поети, писатели, журналисти, политици и въобще всякакви професии, където словото има голямо значение.

Виж още: Тест за психическа и физическа умора

2. Логико-математичска интелигентност 

Тя включва способността да се оперира с числа и да се мисли рационално. Такива хора от ранна възраст проявяват интерес към компютрите, логическите експерименти, към решаване на задачи. Те се занимават успешно с математика, физика, химия – тези предмети, които изискват точност, развита логика и особена настройка на ума да мисли в понятията на причинно-следствените връзки. Хора с такъв вид интелигентност стават математици, програмисти, учени,счетоводители, статистици, анализатори и др.

3. Визуално-пространствена интелигентност 

Хората с подобен тип интелигентност мислят в картини.Те са прекрасни наблюдатели и са много възприемчиви към цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите в пространството. Те могат графично да изразят своите идеи. Такива хора често използват в разказите си метафори, лесно разчитат карти, таблици и диаграми, чувствителни са към цветовете и формите на околните предмети. Отрано проявяват интерес към изобразителнoто изкуство и често използват описания. Тази интелигентност дава възможност за работа като архитект, художник, изобретател, дизайнер, пилот фотограф, скулптор.

4. Музикално-ритмична интелигентност 

Това включва способността да се възприема и оценява музиката , както и да се създава, трансформира и изпълнява. Човек, който притежава развита музикална интелигентност, лесно запомня мелодии и е способен да ги възпроизведе. Той е възприемчив към ритъма и звуците изобщо. Тези хора са много емоционални и имат развита интуиция. Разбира се се насочват да работят в сферата на музиката: певци, композитори, свирят в групи оркестри и др.

Виж още: Девет мита, с които да се разделиш преди 30

5. Телесно-кинестетична интелигентност 

Това е интелекта на нашето тяло. Той включва умението да се използва тялото за самоизразяване, да се предават чувствата и емоциите чрез движения . Хората с развита телесна интелигентност имат бързи реакции, добре развити рефлекси, много бързо усвояват боравенето с различни предмети и инструменти и изобщо, обичат да действат, да се движат, бързат да пипнат всичко и се учат не визуално, а опипвайки. Професиите в които се развиват са: танцьор, актьор, механик, спортист, хирург.

6. Интерперсонална интелигентност 

Под това понятие се разбира спосбността да се опознават другите и умението да се сътрудничи с тях. Междуличностния интелект се изразява в това да се възприемата настроенията, чувствата, темперамента и потребностите на другите хора за да се свържем с тях. 

Хората от този, т. нар. "социален" тип интелигентност от ранно детство могат да се разбират с другите, да се уговарят с тях, да общуват, изобщо – обичат да се намират сред тях, да комуникират и създават връзки. От тях стават чудесни мениджъри, социални работници, психолози, медиатори, продавачи, учители.

7. Интраперсонална интелигентност 

Това включва способността да разбираме вътрешният си свят,да усещаме самите себе си, да разбиране силните и слабите си страни, убежденията, мотивациите, настроенията, желанията, мислите и емоциите си.Тази интелигентност предполага високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка, но също така и способност да можеш да изразиш и представиш това себепознание. Затова този тип интелигентност се проявява чрез някой от другите типове, определени от Гарднър. 

Тези хора се стремят да бъдат независими и самостоятелни и предпочитат да работят сами. Техните постъпки се ръководят от силна интуиция, самомотивация и желание за себепознание. Типични професии в които се трансформира развитието на този тип интелигентност са: философ, психотерапевт, психиатър, консултант и различни свободни професии.

Виж още: Защо психопатите просперират в живота

Впоследствие

По-късно Гарднър добавя още два типа интелигентност - натуралистична(включваща способността да се разбира природата и да се долавят закономерности) и екзистенциална (включваща способността и склонността да се формулират и изследват въпросите за живота и смъртта).

Източник: "Мобос"