Расте делът и на извънбрачните деца

България е с един от най-ниските коефициенти на бракове в Европа. За последните 55 години в страната броят на сключените граждански бракове е намалял с около три пъти, показват данните на Евростат за браковете и разводите в ЕС.

Бракове и разводи

За 2013 г. на 1000 души у нас се падат по средно 3 брака. За сравнение през 1960 г. броят им е бил 9 на 1000 души. Данните на НСИ за 2013 г. у нас е имало малко над 21 000 брака и 10 908 развода.

Освен нас в дъното на класацията брой на сключените бракове са още Словения и Португалия - по 3 брака на 1000 души, Люксембург и Италия са с по 3,2 брака на 1000 души. С най-високи показатели в класацията са Литва - 6,9 брака, Кипър - 6,4 брака и Малта - 6,1 брака.

Най-голям дял на разводите пък има в Дания, Литва и Латвия - по 3,4 на 1000 души. За България коефициентът е 1,5 на 1000.

За този период в целия Европейски съюз е имало около 2 милиона сключени брака и близо 980 хил. развода, показват данните.

Извънбрачни деца

Водеща позиция в ЕС имаме и по брой извънбрачно родени деца. У нас те са 59,1% от всички живородени деца. Статистиката за миналата година показва, че в страната са били родени малко над 67 000 деца, като 27 хил. са били от семейства в брак, а останалите 40 хил. са били извънбрачни.

След нас в класацията следват Естония и Словения - 58% от всички родени деца, Франция - 56%, Швеция - 54% и Белгия - 52%. Най-малък е делът на извънбрачните раждания в Гърция - 7% и Хърватия - 16%.