За последното тримесецечие тя е нараснала със 7,9% спрямо същия период за 2014 г.

Средната брутна работна заплата за страната за месец март се е увеличила месец февруари с 43 лв. и от 839 е скочила на 882 лв., показват данните на Национални статистически институт.

През първото тримесечие на 2015 г. тя нараства с 1,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г.

За 1 г. (януари-март 2015 спрямо януари-март 2014) заплатите са се увеличили средно със 7,9%, като най-голямото годишно увеличение е в дейностите "Административни и спомагателни дейности" - с 16,1%, "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13,7%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 12,4%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4,5%, а в частния сектор - с 9,4%.

За януари-март най-високите средни заплати са в дейностите:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1984 лв.;

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1564 лв.;

"Финансови и застрахователни дейности" - 1530 лв.;

Виж още: Средната продължителност на живота в страната се покачва

Най-ниските средни заплати за същия период са в дейностите:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - 586 лв.;

"Други дейности" - 612 лв.;

"Административни и спомагателни дейности" - 643 лв.

Източник: НСИ