За да разгледаш фотоизложбата на Камен Зафиров "Арестувани: Тайни в джоба" от 23 април, са ти нужни 3D очила.

Снимките не могат да бъдат възприети с просто око. Предвидено е всеки посетител да получи чифт от триизмерните очила...

"Арестувани: Тайни в джоба" е нестандартна изложба, която има за цел да покаже какво крият хората в джобовете си.

Организаторите споделят: "Силно вярваме, че всеки крие нещо в чантата или джобовете си."

За да реализират проекта, те са се свързали с осем интересни млади хора: Джина Шеовска, Пирина Джупанова, Биляна Славейкова, Ташо Колев, Ангел Каспарянов, Иван Дойков, Никола Недялков и Иван Стоичков - и са ги преджобили. 

Идеята е, че ако намерят нещо по джобовете, ги "арестуват" и Камен Зафиров снима съдържанието от джобовете им.  

Начало: 19,30 ч.