Навиците са хубаво нещо, защото спестяват време, но те невинаги са от полза за бизнеса.

Често навиците могат да ни изиграят лоша шега в бизнеса, пише електронното издание на Management Issues. Когато сме изградили бизнес модел на поведение, действаме само според него и автоматично изпускаме другите варианти

Навиците ни карат да вършим работата си по определен заучен начин без каквато и да било въображение. Да, това може би спестява време, но невинаги е гарант за успех.

Иновациите и изненадите обикновено се появяват, когато прилагаме необичайни подходи. Навикът да реагираме по един и същи начин в дадени ситуации предопределя едни и същи резултати.

Вижте още: Rе: Промени се или умри!

Много компании и мениджъри не биха могли да функционират без автоматично поведение. Всички компании обаче са обречени на провал, ако се подчиняват само на него. 

Нищо в живота и бизнеса не върви по точно определен път. Всяка отделна ситуация е изпъстрена с множество детайли, които се нуждаят от анализ при вземането на решение

Хубаво е да не забравяте стария опит, но не позволявайте той да пречи на развитието ви.

Виж още: Rе: Промени се или умри! (II част)