Тази година Денят на свобода от правителството се пада на 6 май

На 6 май преставаме да работим за държавата и започваме да работим за себе си. От Министерството на финансите са изчислили, че именно тогава държавната хазна ще се попълни, ако държавата изземва всичко изработено. Иначе казано, това е денят, в който средният българин е изработил всичко, което трябва да внесе като данъци.

Датата е символична, като в България тя се нарича Ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция датата да идва все по-късно, което означава, че реално изземваното от данъкоплатците нараства, съобщават от Института за пазарна икономика. 

Този процес е съпроводен и с увеличаването на бюджетния дефицит след 2013 г., който предполага и т. нар. дни за отработване - това са дните, които в бъдеще ще трябва да изработим, за да попълним текущата дупка в бюджета. 

Виж още: България е шеста по най-ниски данъци в Европа

През 2016 г. ще останат близо 8 дни за отработване, а само за последните три години (2014-2016) натрупаният бюджетен дефицит (над 7 млрд. лв.) се равнява на пълен месец, в които данъкоплатците трябва да работят само за държавата. 

Как се изчислява кога се пада Денят на свобода от правителството?

Методологията за пресмятането на тази символична дата е сравнително проста - съпоставят се приходите в консолидирания бюджет на държавата (без помощите) спрямо БВП на страната. За целта се използват само официални данни или прогнози на правителството. Взимат се приходите, а не разходите, тъй като именно те показват какво се изземва от гражданите и бизнеса през текущата годината. Помощите не се включват, тъй като те не идват директно от джобовете на българските данъкоплатци – основно това са европейски средства.

През 2016 г. българите ще изработят средно по 241 млн. лв. за един календарен ден, измерено чрез очаквания БВП (заложен в Бюджет 2016). Следователно през текущата година са необходими малко над 126 дни, за да се изработят предвидените над 30 млрд. лв. национални приходи в бюджета. Дните за отработване се появяват заради заложения дефицит от 1,8 млрд. лв. по консолидираната фискална програма.

Какво означава това за българина?

Виж още: Първи сме в Европа по сива икономика

Нормално, сметките по-горе представляват средни стойности, които носят малко информация за отделния човек. Данъчната тежест в България е различна за всеки, като голямата тежест пада върху раменете на работещите българи, които плащат своите данъци - те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, тоест пълнят хазната с ДДС и акцизи. 

За тези, които могат да бъдат определени като "средна класа", денят на свобода от правителството може да настъпи дори през лятото. От друга страна за хората, които не работят или работят "на сиво", денят на свобода от правителството идва много по-рано.

И все пак, всеки пълни хазната по един или друг начин. Най-много дни през 2016 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС – 35 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни над 19 дни. За осигуровките ще ни трябват 30 дни - 21 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. 

Приходите от подоходните данъци ще попълним за 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за близо 8 дни. Други 8 дни ще работим, само за да платим държавните и общински такси.

Източник: Институт за пазарна икономика