Да си поговорим за профилактикатa...

Профилактичните прегледи са първата стъпка към намаляването на риска от фатални последици за здравето. Те помагат за ранното откриване и диагностициране, което, от своя страна, помага за по-доброто и ефикасно лечение. Всяко заболяване, хванато в ранен етап, е много по-лесно за третиране и лечение и може да спаси живот, категорични са специалистите от сектора по гинекологична превантивна медицина в медицински комплекс "Д-р Щерев".

За съжаление много често жените предприемат посещение при специалист гинеколог едва когато е налице даден проблем. Респективно това намалява и успеха на лечението.

Всяка жена трябва да е спокойна за своето здраве и да е наясно с евентуалните рискове. Водени от тази идея, специализираните кабинети по онкогинекологична профилактика и мамология в медицински комплекс "Д-р Щерев" са с тясна насоченост към предлагането на профилактични програми към превенция на женското здраве. Особено внимание заслужават специално разработените преференциални пакети за годишна профилактика на гинекологични заболявания и за скрининг, фокусиран към борбата с рака на шийката на матката (рака на цервикса).

Ужасяващ е фактът, че ракът на шийката на матката в световен мащаб е второто по честота заболяване сред жените на възраст между 20 и 45 години. Основният причинител на този вид рак в 95-99,7% от случаите е човешкият папиломен вирус (HPV). Предраковите състояния (преканцерозите) и ранните стадии обикновено не са придружени с клинични симптоми.

Заболяването се проявява едва в напреднала фаза, когато шансовете за успешно лечение са значително по-ниски. Статистическите данни в България не са никак розови, което показва, че това заболяване продължава да е значим медико-социален проблем, който изисква навременна реакция.

Първата стъпка в ранното откриване и лечение e профилактиката, споделя д-р Иван Димитров, акушер-гинеколог от медицински комплекс "Д-р Щерев" и специалист, профилиран в онкогинекологичната профилактика.

Битката с рака в няколко стъпки…

Първата стъпка е т.нар. "първична профилактика", която включва дейности за въздействие върху външната и вътрешната среда на човека с цел да се изключат или намалят канцерогените и предразполагащите фактори. Най-общо, първичната профилактика е базирана на HPV ваксинация, която изисква национално инициирана и финансирана кампания.

Вторичната профилактика, от своя страна, обединява методи за откриване на злокачествените тумори в ранен стадий или в стадий, предшестващ развитието на рак. В основата е заложена концепцията, че раковото образувание не се появява изведнъж, а е резултат от различни предшестващи изменения. Т.е. тя залага на различните видове скрининг, масов и опортюнистичен.

Комбинацията от първична и вторична профилактика може да редуцира честотата на заболяването в България.

Последната, но не и по важност, стъпка е третичната профилактика. Тя е свързана с извършването на активно проследяване на вече предприетото лечение и има за цел да осигури противорецидивни и рехабилитационни дейности.

За сектора по превантивна медицина към медицински комплекс "Д-р Щерев"

Комплексът разполага със специализиран кабинет, който е оборудван с последно поколение стереоколпоскопски апарат с видеокамера с HD резолюция и висок клас система за ултразвукова диагностика, както и с мамологични кабинети за рентгенова и ултразвукова мамография.

Също така на територията на медицински комплекс "Д-р Щерев" има специално изградена собствена хисто-патологична лаборатория за изследване на хистологични и цитологични материали. Секторът е оборудван със специализиран процесор Thin Prep, чрез който се прилага най-новият метод за извършване на цитонамазки по течно базирана технология.

Прегледът в специализирания онкопрофилактичен кабинет включва снемане на анамнеза и гинекологичен статус, взимане на цитонамазка, провеждане на колпоскопско и ултразвуково изследване, по преценка от специалиста ДНК тест за HPV инфекция. Разбира се, в различните случаи се предлагат различни по обхват профилактични пакети.

По думите на д-р Иван Димитров идеята на онкопрофилактичния кабинет е именно навременното откриване на предракови състояния, а не само установяването на вече възникнал карцином. При навременно откриване и диагностициране ракът на маточната шийка е напълно предотвратим и лечим.

Виж още: 99% спокойствие през бременността