Три са предложените въпроси за националното допитване

В обръщение към парламент президентът Росен Плевнелиев отправи предложение да бъде проведен национален референдум по изборните права на българските граждани заедно с местния вот на 25 октомври. Обръщението беше излъчено по БНТ и БНР.

След консултации с парламентарните сили държавният глава изведе три въпроса, по които депутатите трябва да вземат решение за насрочване на национално допитване.

Въпросите:

Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

Обществото ни е достатъчно зряло

Според президента българското гражданско общество е достатъчно зряло, за да може да се произнася пряко по важните за страната въпроси.

"През последните години сме свидетели на опасен процес на делегитимация на институции, на партии и на политическата система като цяло, посочи Плевнелиев и допълни, че част от причините за това са в загубената вяра, че всеки гражданин е важен и че всеки може с гласа си да промени държавата. Няма по-силен инструмент, с който да повишим доверието на гражданите, от референдума", каза Плевнелиев.

Той изрази мнение, че използването на пряката демокрация е доказателство, че политиците служат на народа. Според него също така при добра регламентация и организация този най-мощен инструмент на пряката демокрация може да направи политическата среда в страната по-устойчива и стабилна.

"Уверен съм, че ако засилим ролята на референдумите в нашия политически живот, ще спечелят всички - и гражданите, и институциите, и партиите", заяви президентът.

Ето и цялото обръщение на президента Росен Плевнелиев към Народното събрание:

Скъпи сънародници,

Съгласно Конституцията на Република България внесох в 43-то Народно събрание предложение да бъде прието решение за произвеждане на национален референдум със следните три въпроса:

Първи въпрос: Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

Втори въпрос: Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

Трети въпрос: Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

За втори път сезирам парламента с предложение за произвеждане на национален референдум по изборни права на българските граждани. Въпреки че 42-рото Народно събрание не пожела да чуе волята на българските граждани по този въпрос, през изминалата година сме свидетели на интензивен и богат на аргументи дебат в обществото.

Нашите сънародници искат да бъдат активни участници в процесите на взимане на решения в държавата, като се произнесат по съществени въпроси за това как функционира българската демокрация и изборният процес. Народът се отнася критично към състоянието, в което се намира българската политическа система, като посочва несъвършенствата на демократичния ред. Голямо е общественото очакване да направим повече за преодоляване на недостатъците и пропуските на прехода.

Българското гражданско общество е достатъчно "зряло", за да се произнася пряко по важните за страната въпроси. Не една и две бяха кризите в годините на прехода. Най-новата ни история доказва, че когато политиците предизвикат нестабилност или сбъркат, именно енергията на гражданското общество излиза на преден план като коректив. Българският народ не бива да бъде подценяван. Той трябва да бъде чут. През последните години сме свидетели на опасен процес на делегитимация на институции, на партии и, за съжаление, на политическата система като цяло.

Част от причините се коренят именно в загубената вяра, че всеки гражданин е важен, че всеки може с гласа си да промени държавата и че родната демокрация предоставя възможност на гражданина да участва пряко във вземането на решения. Няма по-силен инструмент, с който да повишим доверието на гражданите от референдума! Използването на пряката демокрация е доказателство, че политиците служат на народа.

Уверен съм, че ако засилим ролята на референдумите в нашия политически живот ще спечелят всички - и партиите, и гражданите и институциите. Вярвам, че при добра регламентация и организация, този най-мощен инструмент на пряката демокрация може да направи политическата среда в страната далеч по-устойчива и стабилна. Добър знак е, че 43-то Народно събрание работи за приемането на промени именно в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Общественото очакване е референдумите да се превърнат в работещ инструмент за решаване на обществено значими въпроси.

Инициирайки допитване до народа, искрено се надявам да дадем път на референдумите и за в бъдеще. Защото от всеки един от нас зависи да бъде активен, да има мнение и позиция как да подобрим родната демокрация. Задача на политиците е да чуят и изпълнят народната воля без капчица популизъм, а отговорно и с мисъл за държавата.

Изборното законодателство беше често променяно в годините на прехода. За съжаление, много от тези промени отразяваха вижданията на една или друга управляваща политическа сила, отблъскваха другите, генерираха противоречия и като ефект обществено недоверие. Предлагам този референдум, защото няма нищо по-естествено от това да попитаме българския гласоподавател по какви правила иска да излъчи своите представители. Досега нямаме дори два последователни избора по едни и същи правила.

Надявам се това да се промени. Най-сигурната рецепта за устойчивост и представителност на политическите решения е да питаме суверена. Нека избегнем политическите боричкания за някой глас в повече, нека приключим с непрестанните обвинения между управляващи и опозиция, като подсилим родната демокрация чрез всенародно допитване.

Предлагам националният референдум да се проведе заедно с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година. Едновременното провеждане на местни избори и референдум ще даде възможност да чуем хората с възможно най-малко допълнително натоварване на бюджета. Практиката на много прогресивни общества показва, че съчетаването на двата вида гласуване позволява на пряката и представителната демокрация да си взаимодействат, като подсилят демократичните устои на държавата. Считам, че съчетаването на избори с референдум е добър модел, който да въведем сега, с надеждата да се използва и за в бъдеще.

Възможността, която законът предоставя чрез механизма на преференциалното гласуване, е добра първа стъпка, но недостатъчна от гледна точка интереса на българския избирател да гласува за личности. Нужен е много по-силен, много по-отчетлив мажоритарен елемент. Трябва да засилим връзката между гражданите и техните избраници. Да дадем възможност гласоподавателят да избира народни представители, които имат ценности и идеи, които имат какво да кажат, а и има кой да ги чуе. Като държавен глава заставам категорично зад многопартийната политическа система, която е едно от най-ценните постижения на нашия преход и в никакъв случай не бива да бъде отричана.

Изрично подчертавам основополагащата роля на партиите в парламентарната демокрация като носител и представител на народната воля. Същевременно чрез въвеждане на "смесена избирателна система", при която част от депутатите се избират мажоритарно, а останалите се избират с партийни листи, ще запазим партийното многообразие, но ще гласуваме и за личности. Призовавам всички, които подкрепят мажоритарния избор, да подкрепят и провеждането на референдум по този въпрос.

Предлагам да попитаме суверена и дали гласуването да бъде задължително. Разбирам, че в млада демокрация като нашата въвеждането на още едно задължение не се възприема еднозначно, но въпреки това съм уверен, че ние като общество сме длъжни да намерим начин да приобщим към обществено-политическия живот тази група от наши съграждани, които са се отчуждили и не гласуват. Колкото повече наши сънародници участват в изборите, толкова по-легитимен ще е изборът, а институциите - по-стабилни и представителни.

Много са ползите от дистанционното гласуване по електронен път, но най-важно е, че това ще бъде крачка в посоката, в която се развива прогресивното човечество. Ние вече ползваме ежедневно възможностите, които ни предоставят съвременните технологии.

Електронното гласуване е бъдещето, то със сигурност ще се случи. Въпросът е не дали, а кога. Уверен съм, че българските гласоподаватели ще могат да гласуват електронно в близко бъдеще - нека го направим навреме. Така над милион и половина български граждани по света ще могат да дадат своя принос за бъдещето на Родината. Не съм съгласен милиони българи да бъдат изключени от обществено-политическия живот, само защото са свободни и са намерили реализация в чужбина. Сънародниците ни зад граница не са безразлични към случващото се в родината. Те имат отношение и мнение, като очакват да могат да упражняват конституционното си право на участие в избори и референдуми от всяка точка на света.

Уверен съм, че ако българските граждани се произнесат положително по този въпрос, политическите сили в парламента ще намерят начин да регламентират процеса така, че да се дадат сигурни гаранции за независимостта на вота и тайната на гласуване.

Скъпи сънародници,

Надявам се, че нашите народни представители ще приемат решение, което ще даде възможност да бъде произведен този референдум. Нека не забравяме, че това беше и волята на повече от половин милион българи, които подкрепиха подписката за референдум преди година. Не можем да оставаме глухи за техния глас. Нямаме право да се крием зад конюнктурни аргументи и краткосрочни политически интереси.

С тези аргументи инициирам провеждането на национален референдум с надеждата гласът на българските граждани да бъде чут, а демократичните институции да получат така необходимата допълнителна доза доверие.

Източник: БНР