Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път с персонален идентификационен код

Изтича крайният срок за подаване на данъчни декларации и внасянето на данъка върху доходите на физическите лица. С приключването на данъчната кампания за тази година идват и други два крайни срока за деклариране - на осигурителните вноски и авансовите данъци. Декларацията си можем да подадем на хартия или по електронен път.

Виж още: Как да попълним данъчната си декларация (видео)

Срокът за подаване на данъчната декларация за доходите и плащане на данъка изтича днес.

"3 май е краен срок не само за подаване на декларациите за доходите, но и за плащане на дължимия данък, така че е много важно не просто да се подаде декларацията, но и преводът да бъде нареден, така че най-късно на следващия ден той да постъпи по сметките на НАП", каза говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров.

Изтича срокът за още два вида деклариране:

"Самоосигуряващите се лица, като например счетоводители, адвокати и изобщо хората, които плащат вноските си сами, трябва да не забравят да подадат и осигурителната си декларация. Това е популярният Образец 6, с който те определят общото си годишно осигурително задължение на база на изчисленията в годишната данъчна декларация. Също така не бива да забравяме и, че самоосигуряващите се, които внасят авансов данък, които най-често са наемодателите, трябва да подадат декларацията за авансовите данъци до 3 май и да определят авансовия данък и респективно да го внесат", допълни Бъчваров.

Виж още: Данъчни облекчения за младите семейства с ипотека

Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път с персонален идентификационен код. Ако решим да подадем декларацията си на хартия, по-удобният вариант е да изтеглим тази с баркод от сайта на НАП. Тя се попълва и сама смята дължимите сумите. Декларацията попълнена на хартия можем да подадем в офис на НАП или да изпратим по пощата.

Източник: "Дарик"