Бездомниците в София преживяват от рециклиране, не разчитат на държавата, сочат резултатите от проучване, огласени тази седмица

Близо половината от софийските бездомници изкарват прехраната си чрез разделно събиране на отпадъци, показва пилотно проучване на техните нужди и нагласи, осъществено от сдружение “Градски номади" през май и юни в широкия център на столицата.

Други 28% от бездомните намират временно препитание като общи работници, хигиенисти, охрана, а само един от 50-те интервюирани получава социална пенсия.

Проучването е съпроводено от анкета за обществените нагласи спрямо тази група сред близо 700 души. И двете изследвания част от пилотната фаза на проекта "Градски номади" и целят по‐добро разбиране на бездомните и тяхното място в обществото.

Едно от впечатляващите несъответствия между различните групи анкетирани засяга

най-­наложителните нужди на бездомните хора:

масово те посочват работа и жилище, а само 4% искат помощ от държавата.

Резултатите от публичната анкета сочат тъкмо обратното: близо 70% от запитаните смятат, че бездомните имат нужда предимно от социална помощ, организирана от държавата, а едва 8,2 и 6,2% - респективно от работа и жилище.

Прави впечатление и фактът, че едва 16% от бездомните прибягват до просия, в контраст с това, което мисли 1/3 от общественото мнение.

Въпреки тезата, популяризирана чрез медиите през последите месеци - че бездомните принадлежат към организирани престъпни групи, които разбиват цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци, едва 3,5% от анкетираните граждани се съгласяват с това мнение.

Бездомните хора, от друга страна, споделят, че най‐доходоносно е събирането и връщането на бирени бутилки от градинките, а също така предаването за рециклиране на

картон от металните контейнери за боклук и около търговски обекти

Обнадеждаващо, че над 60% от запитаните са помагали на бездомни хора самостоятелно или чрез неправителствени организации (НПО), отбелязват от "Градски номади".

Този висок процент е отразен и в отговорите на интервюираните бездомни: 34% от тях разчитат предимно на помощ от случайни хора, 20% - на помощ от НПО, а други 34% - на семейство и познати.

От сдружението възнамеряват да разработят качествени и количествени изследвания на бездомните и на национално ниво, за които ще се търси съдействие от университети, НПО и държавни институции.

Чрез тези проувания "Градски номади" смятат да търсят решение на два от най-­сериозните проблеми на тази уязвима група: липсата на данни за броя им и недостатъчното разбиране от страна на обществото - а оттам и на държавата.

Крайната цел на сдружението е трайно подобрение в качеството на живот на бездомните у нас, с нова стратегия за преброяването им и по-ефективни социални политики, съобразени с техните нужди и нагласи.

От средата на септември "Градски номади" започват да набират средства и доброволци за изграждането на мобилни бани, перални и микрокъщи за бездомни хора, както и за основаването на социално предприятие, което да предлага работа и преквалификация на тази социална група.

Виж още: Първата мобилна къща за бездомни в София

 

Източник: Градски номади